Skriv ut den här sidan

Hantera sjukdomsrelaterad trötthet

Fatiguegrupp - En sex veckors kurs för att lära sig hantera fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) i sin vardag.

En kurs för vuxna med sjukdomsrelaterad trötthet till följd av sin reumatiska sjukdom. Kursens målsättning är att du som deltagare ska skaffa dig kunskap om sjukdomsrelaterad trötthet för att öka din beredskap att hantera dina dagliga aktiviteter.

Kunskap om energibesparing, användning av strategier, teknik, verktyg, ergonomi och kroppens mekanik ingår i kursen. Att planera och designa schema för att hitta en balanserad livsstil tas också upp. I kursen ingår föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Hemuppgifter mellan kursträffarna görs för att hjälpa dig att anpassa lärandet till din specifika livssituation.

Kursen hålls på Centrum för reumatologi och omfattar sex tillfällen om en och halv till två timmar. Som deltagare bör du planera att delta alla sex gånger samt göra hemuppgifter däremellan.

Vi som håller kursen är legitimerad arbetsterapeut Åsa Lindberg och legitimerad fysioterapeut Julia Karlström.