Skriv ut den här sidan

För vårdgivare

Vi samverkar med primärvården och med andra vårdgivare för att patienter ska få tidig diagnos och rätt behandling i ett snabbare skede.

Vi vill öka kunskapen om artritsjukdomar inom Stockholms läns landsting. Vi fokuserar på tidig diagnostik och behandling för patienter med artritsjukdomar och hur vi tillsammans med patienter och remittenter kan skapa nya arbetssätt.

Snabbare diagnos och rätt behandling

Genom ett ökat samarbete och tydligare dialog kan vi bidra till att mer kunskap tas fram och når patienter i fler kanaler. På det sättet kan vi komma i kontakt med patienter i ett tidigare skede, vilket möjliggör en snabbare diagnos och rätt behandling i ett tidigare skede. Ett nära samarbete sker med reumatologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Vi rekommenderar patienter att använda webbtjänster på 1177 för att förbereda sig bättre inför konsultationen i primärvård.

Här finns vi

Besöksadress
Olivecronas väg 5
Sabbatsbergs sjukhus
hiss B, plan 3
113 62 Stockholm

Kollektivtrafik
Närmaste tunnelbanestation är Odenplan. Du kan ta buss 50 från T-centralen, hållplats finns utanför oss.

Senast ändrad: 2017-03-28