Skriv ut den här sidan

Studenter och utbildning

Välkommen att utbilda dig hos oss. Vi tar emot studenter inom flera olika vårdyrken.

Bland dem som gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss finns idag studenter som utbildar sig till :

  • arbetsterapeuter 
  • fysioterapeuter 
  • läkare
  • medicinska sekreterare
  • sjuksköterskor

Som student hos oss kommer du tillsammans med handledare och andra studenter, inom olika professioner och på olika nivåer i utbildningen, att delta i vår dagliga verksamhet. 

Peer-learning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) utgår från lärstilen peer-learning, som innebär att studenter på samma utbildningsnivå lär tillsammans och återkopplar till varandra, samt reflekterar över sitt eget lärande och utveckling utifrån kursmålen med hjälp av en logg-bok.

Utbildningsmomenten hos oss omfattar även interprofessionellt lärande och innebär att, när så är lämpligt, studenter inom olika professioner lär av och med varandra.

Vi som arbetar här är måna om att skapa en bra lärandemiljö och att utveckla verksamheten. Därför tar vi tacksamt emot synpunkter och återkoppling från studenter.

Vill du vara med? 

Du som vill göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss kontaktar samordnaren på din högskola. De hjälper dig att beställa din praktikplats hos oss. 

När det gäller dig som utbildar dig till sjuksköterska tar vi för närvarande emot studenter på grundutbildningsnivå och specialistsjuksköterskor från Karolinska Institutet. För tillfället kan vi inte erbjuda VFU-platser från andra lärosäten. 

Specialistvård och forskning tillsammans med patienten

Förutom att bedriva specialiserad öppenvård för patienter har vi i uppdrag att bedriva utbildning och forskning. Den akademiska delen av uppdraget är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

I vårt uppdrag ingår också att utveckla nya arbetssätt och e-hälsolösningar samt att öka patienters delaktighet i vården. All vård hos oss utgår från ett personcentrerat förhållningssätt och vi har ett nära samarbete med de olika patientföreningarna. 

Vi hoppas att du ska trivas hos oss!